راهنما کنسلی بلیط


در ابتدای کار، وارد حساب کاربری خود شوید .
در قسمت ناحیه کاربری، برروی کنسلی بلیط کلیک کنید.
شماره واچر خود را انتخاب کنید و برروی ریفاند شود کلیک کنید
مبلغ و درصد کنسلی را با دقت مطالعه کرده و تایید کنید و ادامه را کلیک کنید.
یکی از گزینه های رو به رو را انتخاب کنید و ثبت را بزنید.